Jelenlegi hely

Korábbi programok

A globális klímaváltozás jelentősége

Időpont: 
csütörtök, 2016, május 12 - 18:00
Helyszín: 
TIT Kossuth Klub, Kulbterem (Budapest VIII. Múzeum u. 7.)

Mit jelent a klímaváltozás ma globális szinten, s hazai vonatkozásban – Párizs után? Milyen lehetőségeink maradtak, s kinek milyen felelőssége van? Mire számítsunk - különösen Magyarországon? Melyek a tudomány által előrejelzett lehetséges forgatókönyvek? Hogyan jelennek meg a tudományos ismeretek, a spirituális és közösségi értékek az egyéni döntéseinkben? Mit tehetnek e téren az egyházi közösségek?

Előadók:
Dr. Vida Gábor (ökológus, genetikus, az MTA rendes tagja)
Dr Kodácsy-Simon Eszter (teológus)

Plakát: 

A halhatatlanság fizikája

Időpont: 
csütörtök, 2016, április 21 - 18:00
Helyszín: 
TIT Kossuth Klub, Kulbterem (Budapest VIII. Múzeum u. 7.)

Mi a fizikai eszkatológia jelentősége? Mi a különbség a halhatatlanság-tudat és a feltámadás-hit között? Hogyan élhetjük túl saját testünk pusztulását? Miben értett egyet Frank Tipler fizikus és Wolfhart Pannenberg teológus a végidőket illetően? Mennyiben valószínű Tipler elmélete az Omega-pontról?

Előadók:
Kömlődi Ferenc jövőkutató, író
Kodácsy Tamás teológus, programozó matematikus

Az előadás és beszélgetés nyitott, időtartama: 90 perc.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Plakát: 

A káosz perspektívái

Időpont: 
csütörtök, 2016, április 7 - 18:00
Helyszín: 
TIT Kossuth Klub, Kulbterem (Budapest VIII. Múzeum u. 7.)

A káosz mindennapi életünk része. Természeti jelenség, amelyet a formális- és természettudományok éppúgy értelmezni igyekeznek, mint a konkrét és elvont világ határát kereső filozófia vagy a teremtésteológia. Ezen az estén fizikus és teológus beszélget a káoszelmélet tudományáról, jellegzetességeiről és alkalmazásának perspektíváiról.

Előadók:
Dr Nagy Péter fizikus
Dr Béres Tamás teológus


Az előadás és beszélgetés nyitott, időtartama: 90 perc.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Plakát: 

Természet és technika - Ötven éve hunyt el Paul Tillich

Időpont: 
péntek, 2015, december 11 - 14:00
Helyszín: 
Evangélikus Hittudományi Egyetem XIV. Budapest, Rózsavölgyi köz 3.

A reformáció örökségének aktuális üzenetei az ember teremtett világban betöltött helyéről és szerepéről Paul Tillich munkásságában.
Paul Tillich (1886-1965) a 20. század egyik világviszonylatban legismertebb, legtöbbet idézett evangélikus teológusa, akinek munkássága nemcsak közös protestáns örökség, hanem az ökumenikus és vallásközi kapcsolatok egyik mindmáig legígéretesebb teológiai alapja. Munkái, jellemzően szembenállva a vallási és ideológiai elfogultság valamennyi formájával, alkalmasak arra, hogy lényeges szerepet töltsenek be napjaink tudományos és kulturális szervezési modelljeinek határokat átlépő jelentőségű, igényes átgondolásában.

Szervezők:
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Rendszeres Teológia Tanszék
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Rendszeres Teológia Tanszék

14.00 Megnyitó
14.05 Békési Sándor: Tillich által szorgalmazott új műfaj: a kultúra teológiája
14.25 Sándor Jenő: Tillich reformáció-értelmezésének hatása politikai gondolkodására
14.45 Csepregi András: Tillich protestáns elve és a reformáció
15.05 Kodácsy Tamás: Paul Tillich tengerpartja és a végtelen
15.25 Kérdések, hozzászólások, beszélgetés
15.40 Szünet
15.50 Orosz G. Viktor: Otthon, édes otthon! Menekülés a technikai városból
16.10 Kodácsy-Simon Eszter: Egyházi iskola a technikai társadalomban
16.30 Béres Tamás: A kultúra vége a „természet vége”? Tillich kultúrafogalma a kortárs ökoetikában
16.50 Kérdések, hozzászólások, beszélgetés
17.10 Zárszó

A konferencia nyitott, mindenkit szeretettel várunk!

Plakát: 

Évek és fényévek

Időpont: 
kedd, 2015, december 1 - 18:00
Helyszín: 
Károli Gáspár Református Egyetem HTK, IX Budapest, Ráday u. 28.

Mennyit ismerünk a Világegyetem történetéből?
Honnan tudjuk, hogy a kozmológiai történetünk igaz, vagy legalább közelít az igazsághoz?
Mi az ami teljesen ismeretlen előttünk? Mit ismerünk abból, amit nem látunk?
Miért látunk hasonló dolgokat a távcsőben és a mikroszkópban?
Milyen történelemből ismert mintái vannak a mai kozmológiai modelleknek?

Előadók:
Dr Barcza Szabolcs fizikus, csillagász
Dr Béres Tamás teológus,
Dr Both Előd fizikus, csillagász
Dr Kodácsy Tamás teológus, programozó matematikus

Az előadás és beszélgetés nyitott, időtartama: 90 perc.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Az esemény része az  MTA Fény Nemzetközi Éve 2015 programsorozatnak.

Plakát: 

Milyen lehet a vallás és természettudomány kapcsolata?

Időpont: 
kedd, 2015, október 20 - 18:00
Helyszín: 
Panagia Központ, 1056 Budapest, Molnár u. 3.

A vallás és természettudomány kapcsolatának rövid történeti áttekintése, csomópontjai.
A Barth-Brunner vita és háttere.
Barbour modellje: konfiktus, függetlenség, párbeszéd és integráció.
Természeti teológia vs természet teológiája.
Milyen találkozási pontjai vannak ma a vallásnak és a természettudománynak?

Előadó: Kodácsy Tamás

Mindenkit szeretettel várunk!

(Az előadás része az Egyetemista Görögkatolikus Hittankör sorozatának. 18.00-kor vecsernye, 18.30-kor kezdődik az előadás.)

 

Klónozás és őssejtkutatás - etikai döntéshozatalunk szempontjai

Időpont: 
hétfő, 2015, június 1 - 18:00
Helyszín: 
TIT Kossuth Klub, Kulbterem (Budapest VIII. Múzeum u. 7.)

Melyek a klónozás és őssejtkutatás lehetőségei, határai és realitásai? Mit tanulhatunk meg az első klónozott állat, Dolly esetéből? Melyek az őssejtek felhasználásának etikai és technikai korlátai? Milyen teológiai és etikai szempontok segíthetnek nekünk döntéseket hozni a klónozással és őssejtkutatással kapcsolatos kérdésekben?

Előadó: Dr. Donald Bruce

Dr. Donald Bruce kémiából és teológiából szerzett doktori fokozatot, 1992-2007 között a Skót Egyház „Társadalom, Vallás és Technológia” programjának igazgatója volt. Olyan felmerülő technikai etikai kérdésekre kereste munkacsoportjaival a válaszokat, mint klónozás és őssejtkutatás, génmódosított állatok és élelmiszerek, nanotechnológia és atomenergia. Rendszeresen előadója nemzeti és nemzetközi konferenciáknak, számos tudományos publikációval rendelkezik a kutatási témáiban. Az előadóról további információk találhatók itt.

Az előadás angol nyelvű, fordítást szükség esetén biztosítunk.

Mindenkit szeretettel várunk!

Természettudomány és teológia Darwin előtt

Időpont: 
csütörtök, 2015, május 21 - 18:00
Helyszín: 
TIT Kossuth Klub, Kulbterem (Budapest VIII. Múzeum u. 7.)

A 18-19. században fontos változásokon ment át a teológia és a természettudomány egymásról alkotott képe. Milyen formákban, s milyen hangsúlyokkal jelent meg az evolúció gondolata a Darwin előtti évtizedekben? Mit képviselnek a fiziko-teológia 18. századi magyar követői?

Előadók:
Dr. Csorba F. László (tanár, tudománytörténész)
Dr. Viczián István (geológus)
Dr. Kodácsy-Simon Eszter (tanár, teológus)

Plakát: 

Mesterséges intelligencia – természetes intelligencia

Időpont: 
csütörtök, 2015, május 7 - 18:00
Helyszín: 
TIT Kossuth Klub, Kulbterem (Budapest VIII. Múzeum u. 7.)

A mesterséges intelligencia kutatás a következő évtizedek legkiemelkedőbb kutatási területei között szerepel. A gép és ember közötti együttműködés vagy átmenet határán keletkező jelenségek a műszaki, filozófiai és etikai problémák mellett jelenleg is sokkal több beláthatóan praktikus kérdést vetnek fel, mint amennyire előre ismerhetnénk a válaszokat.

Előadók:

Dr Havass Miklós (matematikus, az MTA doktora)

Dr Béres Tamás (teológus)

A disputa nyitott, mindenkit szeretettel várunk!

Plakát: 

Az élő Világegyetem

Időpont: 
csütörtök, 2015, április 30 - 18:00
Helyszín: 
TIT Kossuth Klub, Kulbterem (Budapest VIII. Múzeum u. 7.)

A Világegyetem a maga szépségében szövevényes és egyszerű, és ámulatba ejti a szemlélőt. Ugyanazzal a csodálatos sokszínűséggel találkozunk akár mikroszkópba, akár távcsőbe pillantunk. Hogyan vezethető vissza ez az összetettség az egyszerűségre? Mi a különbség és hasonlóság a világ biológiai és fizikai leírása között? Hogyan szerveződik a Kozmosz? Vannak-e szintek a szerveződésben? Mit mond a Gaia-elmélet a bioszféra egységes szervezettségéről? Mit mond a Heliosz-elmélet a Nap élő mivoltáról? Mit állít a keresztyénség azzal, hogy a Teremtő Isten Atya? Mit jelent az, hogy a Világegyetem él?

Beszélgetőpartnerek:
Dr Grandpierre Attila (asztrofizikus, író)
Dr Kodácsy Tamás (teológus, programozó matematikus)

Az előadás és beszélgetés nyitott, időtartama: 90 perc.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Plakát: 

Oldalak