Jelenlegi hely

Korábbi programok

Áldott Ünnepeket Kívánunk!

Időpont: 
szombat, 2015, január 31 - 00:00
Helyszín: 

Kedves Barátaink!

Köszönjük az érdeklődéseteket és támogatásotokat! A következő félévben új programokkal jelentkezünk.

A testetlen megtestesül,
az Ige tömörré válik,
a láthatatlan láthatóvá,
az érinthetetlen tapinthatóvá válik,
az időtlen elkezdődik,
az Isten Fia az emberfia lesz!

(Nazianzoszi Szent Gergely)

Áldott Karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk Nektek!

Jesenius Központ

Tudat, elme, agy

Időpont: 
csütörtök, 2014, december 11 - 18:00
Helyszín: 
TIT Kossuth Klub, Klubterem (Budapest VIII. Múzeum u. 7.)

Az emberi megismerés története során törvényszerűen jutunk el mindig oda, hogy magának a megismerés folyamatának és természetének kérdéseiben lássuk korunk legnagyobb tudományos kihívásait. Ez a megállapítás napjainkra is igaz, amikor az agykutatás számos tudományág érdeklődésére tart számot. A filozófiai, lélektani és természettudományos szempontokat összegző kognitív tudományok határkérdéseinek megfogalmazásában a teológia is részt vesz. Erről a tudományági találkozásról beszélgetnek az előadók és a jelenlevő hallgatók ezen az estén.

Beszélgetőpartnerek:
Pléh Csaba (pszichológus, nyelvész, az MTA rendes tagja)
Béres Tamás (teológus)

Az előadás és beszélgetés nyitott, időtartama: 90 perc.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Plakát: 

Isten teremtette az evolúciót

Időpont: 
csütörtök, 2014, november 27 - 18:00
Helyszín: 
TIT Kossuth Klub, Klubterem (Budapest VIII. Múzeum u. 7.)

A Bibliát szó szerint értelmező kreacionisták szerint az evolúció elmélete konfliktusban áll a vallásos hittel. Az ateista természettudósok azt állítják, hogy az evolúcióra vonatkozó tudományos bizonyítékok az istenhit bármilyen formájával összeegyeztethetetlenek. A média számára sajnos ez a két, egymással szemben álló csoport a legérdekesebb, hiszen a konfliktus sokkal izgalmasabb hír, mint a két szélsőségtől mentes álláspontot képviselő természettudósok és teológusok véleménye. Léteznek hívő biológusok és az evolúciót elfogadó teológusok?

Beszélgetőpartnerek:
Falus András (immunológus, az MTA rendes tagja)
Kodácsy Tamás (teológus, prog. matematikus)

Az előadás és beszélgetés nyitott, időtartama: 90 perc.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Plakát: 
Letölthető anyagok: 

Az emberarcú kozmosz

Időpont: 
csütörtök, 2014, október 16 - 18:00
Helyszín: 
TIT Kossuth Klub, Klubterem (Budapest VIII. Múzeum u. 7.)

Mit jelent az, hogy finomhangolt a világegyetem? Véletlenül lett-e ilyen a világunk, vagy tudatos tervezés eredménye? Miért van minden így és miért nem máshogy? Van-e világunknak alapgondolata? Esetleg valamilyen örökké érvényes értelme? Mire tanít bennünket a modern világkép? Mire tanít a bibliai teremtéstörténet? Mit tud és mit nem tud magyarázni a kozmológia? Csak kérdések vannak?

Beszélgetőpartnerek:
Both Előd (fizikus, csillagász)
Kodácsy Tamás (teológus, prog. matematikus)

Az előadás és beszélgetés nyitott, időtartama: 90 perc.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Plakát: 

Az evolucionizmus és a kreacionizmus veszélyei a keresztyén gondolkodásban

Időpont: 
csütörtök, 2014, október 2 - 18:00
Helyszín: 
Református Templom, Dunakeszi, Kálvin J. u. 7.

Az amerikaiak 45 %-a hisz abban, hogy "Isten lényegében mai formájában teremtette meg az embert, valamikor tízezer éve"; 40 %-a hiszi azt, hogy "az ember évmilliók alatt alakult ki az élet kevésbé fejlett formáiból, de ezt a folyamatot Isten irányította"; 10 % pedig úgy gondolja, hogy Istennek semmilyen szerepe sem volt ebben a folyamatban. (Gallup, 1991.)

Keresztyénként hogyan viszonyulhatunk ehhez a kérdéshez?

Előadó: Kodácsy Tamás (teológus, prog. matematikus)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

"És az Ige testté lőn." - A testetöltés a bizánci teológiában és a mai ökoteológiában

Időpont: 
csütörtök, 2014, május 15 - 17:30
Helyszín: 
Szimpla Kert, Budapest VII. Kazinczy utca 14

Szeretettel meghívunk a SORGE FILOZÓFIAI MŰHELY és a Jesenius Központ közös műhelymunkájára, amelynek témája: Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο – És az Ige testté lőn.

A testet öltés a bizánci teológiában és a mai ökoteológiában.

A dialógus résztvevői:
Kodácsy Tamás teológus, prog. matematikus,
Vassányi Miklós filozófus és a közönség.

Az Isten-mém

Időpont: 
csütörtök, 2014, május 8 - 18:00
Helyszín: 
TIT Kossuth Klub, Kulbterem (Budapest VIII. Múzeum u. 7.)

Dawkins teszi fel a kérdést, hogy miért hisznek hát az emberek Istenben? Válaszának lényege értelmében az Isten-mém az emberi elmében képes replikálódni, azaz lemásolni önmagát. Szerinte az Isten-mém különösen hatékonyan működik, mert az emberi kultúra kínálta környezetben nagy túlélési értéke vagy fertőzőképessége van. Tényleg egy vírus a hit?

Beszélgetőpartnerek:
Ferencz Árpád (teológus)
Kodácsy Tamás (teológus, prog. matematikus)

Az előadás és beszélgetés nyitott, időtartama: 90 perc.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

Plakát: 

A Fény teológiája

Időpont: 
csütörtök, 2014, április 3 - 18:00
Helyszín: 
TIT Kossuth Klub, Budapest VIII, Múzeum u. 7. Klubterem

Einstein speciális relativitás elmélete szerint a fény sebessége minden tapasztalati rendszerben állandó. Hogyan viszonyul e teremtett fény a teremtetlen Fényhez az állandóságban, a láthatatlanságban és hallhatatlanságban?

Beszélgetőpartnerek:
Végh László (fizikus)
Béres Tamás (teológus)

Az előadás és beszélgetés nyitott, időtartama: 90 perc.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

Plakát: 

Newton és Leibniz vitája

Időpont: 
csütörtök, 2014, március 20 - 18:00
Helyszín: 
TIT Kossuth Klub, Kulbterem (Budapest VIII. Múzeum u. 7.)

Newton szerint Isten a világban való jelenlétéből fakadó érzékelése folytán képes minden dolgot felfogni, mert a tér Isten érzékszerve vagy belső érzéke; Leibniz szerint azonban helyénvalóbb azt állítani, hogy Isten azért tud mindent, mert mindent Ő hozott létre, és a tér nem Isten érzékszerve.

Beszélgetőpartnerek:
Vassányi Miklós (filozófus)
Kodácsy Tamás (teológus, prog. matematikus)

Az előadás és beszélgetés nyitott, időtartama: 90 perc.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

Plakát: 

A természettudomány és teológia közös útjai

Időpont: 
kedd, 2006, május 2 - 18:00
Helyszín: 
Budapest VIII., Reviczky utca 4.

Belefér-e a spiritualitás és az anyagi világ egyetlen tudományos rendszerbe?
Hogyan egészíti ki egymást a két gondolkodás?
A folyamatfilozófia és az evolúciós szemlélet példái és eredményei a két tudományterület szintézisében.

Beszélgetőpartnerek:

Czakó K. Dániel (tanár, teológus)
Szabó Julianna (teológus)
Béres Tamás (teológus,házigazda)

 

 

Oldalak